Ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων είναι ο 3966 του 2011. Ο νόμος δίνει μεγάλη δικαιοδοσία στην Διοικούσα Επιτροπή των ΠΠΣ (ΔΕΠΠΣ) και στα Επιστημονικα Συμβούλια (ΕΠΕΣ) των σχολείων, προκειμένου να ρυθμιστούν σημαντικά ζητήματα της λειτουργίας τους όπως είναι  η διαδικασία επιλογής μαθητών από τα γυμνάσια, η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το είδος και ο αριθμός των ομίλων που θα λειτουργούν, πιθανές τροποποιήσεις του ωρολογίου προγράμματος κλπ. Εδώ θα μπορείτε να βρείτε όλες τις  εγκυκλίους και τις αποφάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του σχολείου.

Η Διοικούσα Επιτροπή ΠΠΣ

Η τωρινή σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ψύλος Ιωάννης, Δημήτρης Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημόυ Θεσσαλονίκης
Μέλη: Τσελφές Βασίλης, Καθηγητής του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Τσίκιζα Νικολακάκη Ελένη, Εκπαιδευτκός ΠΕ 02  και διευθύντρια οτυ δεύτερου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών 

  Λόντος χαράλαμπος  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
  Γεωργάτου Μαρία  Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Φυσικών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής
  Κουρεμένος Αθανάσιος  Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά
   Γιαννόπουλος Γεώργιος   Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Βαρβακείου Πρότυπης Σχολής

 

Γραμματέας ορίστηκε η Ριζάκη Αικατερίνη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η επιλογή των ΠΠΣ (Οκτώβριος 2011)

Φέτος πραγματοποιήθηκε η επαναξιολόγηση των σχολείων που ήταν χαρακτηρισμένα ως Πειραματικά μέχρι την ψήφιση του νόμου 3966/2011.

Φάκελο προς αξιολόγηση υπέβαλαν όσα σχολεία το επιθυμούσαν, με στόχο να επιλεγούν τα πρώτα 15 από κάθε τύπο σχολείου (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια) τα οποία θα αποτελέσουν την πρώτη ομάδα σχολείων που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο που προβλέπει το νέο καθεστώς για τα ΠΠΣ.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και με σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία μοριοδότησης και ολοκληρώθηκε στις 25/10/11, οπότε και προέκυψε ο τελικός κατάλογος με τα ΠΠΣ .

Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας κατετάγη 8ο μεταξύ των γυμνασίων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου

Το εκπαιδευτικό έργο στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία καθοδηγείται από το πιστημονικό Εποπτικό οτυς Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Ο ρόλος του ΕΠΕΣ εμ βάση τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των Π και Π Σ, είναι το όργανο που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου και αποφασίζει για μία σειρά από σημαντικά ζητήματα όπως είναι η λειτουργία των ομίλων, οι τροποιοιήσεις αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασίες με πανεπιπιστήμια καιοργανισμούς κλπ.

Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου μας είναι η κα Ζαχαρούλα Σμυρναίου, επίκοιρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ΑΘηνών και μέλη η κα Δήμητρα Μακρή, Σχολική σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας, ο κος Κωστής Κοντογιάννης, Φυσικός και Διευθυντής του Σχολείου, η κα Μαρία Μπούμπουκα καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου και ο κος Βασίλης Μπογιατζής, Φιλόλογος καθηγητής του σχολείου