Τελευταία Νέα

  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την πλήρωση των κενών θέσεων στη Γ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021. Πιέστε εδώ για να βρείτε ττον πίνακα αποτελεσμάτων.
  • Αναρτήθηκε ο πίνακας με τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για των ισοβαθμιών.
    Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

  • Αυτοαξιόλογηση του Σχολείου


    Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι εκθέσεις αποτίμησης των δεικτών ποιότητας που χρησιμοποιήσαμε αναρτήθηκαν και μπορείτε να τις δείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο. 
  • Εισαγωγή μαθητών στην Α Γυμνασίου
  • Αυτοαξιόλογηση του Σχολείου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...