Ώρες και Διαλείμματα

1η ώρα 8.15- 9 .00
2η ώρα: 9.00 - 9.45
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 9.45 - 9.55
3η ώρα: 9.55 - 10.40
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10.40 - 10.50
4η ώρα: 10.50- 11.35
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 11.35 - 11.45
5η λωρα: 11.45 - 12.30
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 12.30 - 12.35
6η ώρα: 12.35 - 13.20
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 13.20 - 13.25
7η ώρα: 13.25 - 14.10

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...