Επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες

meeting1Η διαρκής και ουσιαστική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών και την επίτευξη των στόχων που όλοι μαζί θέτουμε.
Από τη μεριά μας θα καταβάλλεται πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία αυτή. Κατ' αρχάς προβλέπεται η συνεργασία των κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς κατά την επίδοση των ελέγχων, όταν ολοκληρώνονται τα δύο πρώτα τρίμηνα.

Επίσης, περιοδικά θα οργανώνονται συναντήσεις κατά τάξη προκειμένου να συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα (προσαρμογή των παιδιών στην πρώτη γυμνασίου, προετοιμασία της Γ΄ γυμνασίου για το λύκειο κλπ) . Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα εβδομαδιαίων συναντήσεων κάθε Πέμπτη, αρχίζοντας από την Πέμπτη 18/10/18, με βάση το πρόγραμμα που μπορείτε να αναζητήσετε στο τέλος του άρθρου.
Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι γόνιμη και εποικοδομητική όταν δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση και ειδικά στη βαθμολογία, αλλά επκεντρώνεται στη συνολική στάση του παιδιού μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο, στις κλίσιες του, στα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιώσει και συνολικότερα στο μαθησιακό του προφίλ.
Τέλος, κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις καλό είναι οι γονείς να επικοινωνούν με τους ατομικούς συμβούλους των παιδιών τους προκειμένου να τους ενημερώνουν αλλά και να ενημερώνονται για κάθε πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί και σχετίζεται με το παιδί τους.

Κατεβάστε το πρόγραμμα των εβδομαδιαίων συναντήσεων.

Θεσμός Ατομικού Συμβούλου

consultantΣτο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας έχει θεσπιστεί η ύπαρξη καθηγητή ατομικού συμβούλου για κάθε μαθητή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε μαθητής έχει έναν εκπαιδευτικό ως ατομικό σύμβουλο στον οποίο μπορεί να αποτανθεί για οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί, είτε αφορά τα μαθήματα, είτε άλλα θέματα της σχολικής ή ακόμα και της προσωπικής του ζωής. Ο στόχος είναι να υπάρχει κάποιος άνθρωπος πρόθυμος και ικανός να στηρίξει τα παιδιά στις δυσκολίες που συναντούν και να τα βοηθήσει να εξομαλύνουν καταστάσεις που τους φαίνονται ανεπίλυτες. Ο Ατομικός Σύμβουλος επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους μαθητές των οποίων την ευθύνη έχει αναλάβει (περίπου 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό) καθώς και με τους κηδεμόνες τους όποτε κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη.

Στην παρουσίαση των τμημάτων του σχολείου φαίνεται και η κατανομή των μαθητών σε κάθε εκπαιδευτικό-ατομικό σύμβουλο.