Επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες

meeting1Η διαρκής και ουσιαστική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών και την επίτευξη των στόχων που όλοι μαζί θέτουμε.
Από τη μεριά μας θα καταβάλλεται πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία αυτή. 

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συναντούν τους καθηγητές του σχολείου κάθε Πέμπτη, αρχίζοντας από την Πέμπτη 26/10/2023 για την Α τάξη και την Πέμπτη 2/11/2023 για τις τάξεις Β και Γ, με βάση το πρόγραμμα που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι γόνιμη και εποικοδομητική όταν δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση και ειδικά στη βαθμολογία, αλλά επκεντρώνεται στη συνολική στάση του παιδιού μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο, στις κλίσιες του, στα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιώσει και συνολικότερα στο μαθησιακό του προφίλ.
Τέλος, κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις καλό είναι οι γονείς να επικοινωνούν με τους υπευθύνους των τμημάτων των παιδιών τους προκειμένου να τους ενημερώνουν αλλά και να ενημερώνονται για κάθε πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί και σχετίζεται με το παιδί τους.