Κατάλογος υποψηφίων εξετάσεων εισαγωγής 2024-25

Αναρτάται ο κατάλογος υποψηφίων στο εξεταστικό κέντρο του 1ου Γυμνασίου Αθήνας (Αδριανού 114, Πλάκα):

 
 
Επισημαίνουμε ότι η κατανομή των υποψηφίων στα εξετάστικά κέντρα είναι ανεξάρτητη του σχολείου πρώτης προτίμησης.
 
Το εξετασικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστεί ο/η υποψήφιος/ια αναγράφεται στην οριστικοποιημένη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.
 Εξετάσεις εισαγωγής στην Α Γυμνασίου 2024-25

H δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α' Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Εκδόθηκε την Παρασκευή 14/3/2024 ΦΕΚ με τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την Εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα σχολεία για το έτος 2024-25. Για να δείτε το ΦΕΚ πιέστε εδώ.

Θέσεις στην Α Γυμνασίου

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 22/3/2024 οι θέσεις στα πρότυπα και πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25.
Το σχολείο μας έχει προκηρύξει 72 θέσεις για την Α Γυμνασίου.
Για να δείτε αναλυτικά την απόφαση πιέστε εδώ

Υποβολή αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκρονικά από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 μέσω της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.