Και στο Σεισμό.......ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

Μία από τις πρωτιές που έχει η χώρα μας και καθόλου δε μας αρέασει είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Το μόνο που μποορύμε να κάνουμε γι αυτό είναι να χτίζουμε στέρεα και ασφαλή κτίρια ακολουθώνταςόλους τους κανόνες και να αντιδρούμε με ψυχραιμία όταν γίνει κάποιος σεισμός.

Πέρα λοιπόν από τις ασκήσεις ασφαλούε εκκένωσης των κτιρίων που κάνουμε στο σχολείο μας, αναρτούμε εδώ τις οδηγίες τόσο προς τους μαθητές όσο και προς τους καθηγητές, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι αν χρειαστεί να εφαρμόσουμε σε αληθινές συνθήκες αυτά που δοκιμάζουμε ως άσκηση.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .

Οδηγίες Μαθητών

Οδηγίες Εκπαιδευτικών

Κανόνες Σχολικής Ζωής


Κάθε κοινότητα ανθρώπων έχει ανάγκη από ένα "Σύνταγμα": μία συμφωνία από την οποία να προκύπτουν οι βασικές υποχρεώσεις και τα σημαντικά δικαιώματα των μελών της. Το ''Πλαίσιο Λειτουργίας" του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου της Αθήνας, καλείται να παίξει αυτόν το ρόλο. Δεν αποτελεί έναν κανονισμό ο οποίος θα προβλέπει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά προσπαθεί να αποτυπώσει το κλίμα που επιθυμούμε να διαμορφώσουμε στο σχολείο και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της αναμενόμενης συμπεριφοράς και στάσης των μελών της Σχολικής Κοινότητας μέσα σε αυτό.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ