5Το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας στεγάζεται στην οδό Αδριανού 114 στην Πλάκα. Το σχολείο καταλαμβάνει 3 κτίρια κατασκευασμένα το 1936 και ανακατασκευασμένα από τον ΟΣΚ το 2005.
Στις υποδομές του σχολείου συμπεριλαμβάνονται:
9 κύριες αίθουσες διδασκαλίας,
1 αίθουσα ξένων γλωσσών,
1αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων,
1 εργαστήριο Τεχνολογίας
1 εργαστήριο Πληροφορικής
1 εργαστήριο φυσικών Επιστημών
1αίθουσα Βιβλιοθήκης
4 γραφεία
5 αποθηκευτικοί χώροι1
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, οι χώροι του σχολείου είναι ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του. Τα κτίρια μπορεί να είναι όμορφα και να προσφέρουν μάλιστα από
συγκεκριμένες αίθουσες θέα προς τον βράχο της Ακρόπολης, αλλά είναι παλιά, η ανακατασκευή ήταν πρόχειρη και με πολλές κακοτεχνίες, δυσκολεύοντας το έργο μας
Ελπίζουμε να προχωρήσει η (εδώ και δεκαετίες) λιμνάζουσα ανακατασκευή των κτιρίων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του σχολείου (επί της οδού Σχολείου) και να υλοποιηθεί η μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί. Αυτό θα έλυνε τις κτιριακές ανάγκες του σχολείου σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα έδινε τεράστια ώθηση στο έργο μας.