Ο πρώτος Διευθυντής: Γεώργιος Γεννάδιος (1784-1854)

Πρώτος Γυμνασιάρχης του σχολείου διορίζεται ο Γεώργιος Γεννάδιος (1784-1854), ένας από τους σημαντικούς δασκάλους του Γένους, προς τιμήν του οποίου το σχολείο ονομάζεται μέχρι σήμερα «Γεννάδειο».

Ο Γεννάδιος, είχε καταγωγή από την Ήπειρο αλλά γεννήθηκε το 1786 στη Σηλυβρία της Θράκης. Σπούδασε φιλολογία στη Λειψία και το 1815 έγινε βοηθός του Νεόφυτου Δούκα, ο οποίος ήταν σχολάρχης στην Αυθεντική Σχολή του Βουκουρεστίου.Το 1817, μετά από πρόσκληση του Ιωάννη Καποδίστρια, πήγε στην Οδησσό όπου οργάνωσε την ελληνεμπορική σχολή.

Μετά από ανάθεση του Ι. Καποδίστρια, ανέλαβαν, μαζί με τον Γρηγόριο Κωνσταντά  και τον Ιωάννη Βένθυλο, να συντάξουν  τη γραμματική και την ανθολογία των εγκύκλιων μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, ενώ από το 1829 ανέλαβε να οργανώσει την Κεντρική Σχολή της Αίγινας, τον πρόγονο του σχολείου μας. 

Ο Γεννάδιος παρέμεινε διευθυντής στο σχολείο μέχρι τον θάνατό του. Στην πορεία της ζωής του τα θέματα της εκπαίδευσης κατείχαν δεσπόζουσα θέση. Στόχος του ήταν «…να πλάσωμεν άλλην γενεάν ελευθέρων Ελλήνων πολιτών» και τα «φώτα της πεφωτισμένης Ευρώπης» να μεταλαμπαδευτούν διά της παιδείας «εις την πρόπαλαι εστία του ανθρωπίνου γένους, και των τεχνών και των επιστημών [την Ελλάδα]».

Εκτός από τη διεύθυνση του «Α' εν Αθήναις Γυμνασίου», οργάνωσε τη Ριζάρειο Σχολή, συμμετείχε στην ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και μάλιστα εργάστηκε ως διδάσκαλος στην Αρσάκειο, ήταν από τους ιδρυτές της Αρχαιολογικής Εταιρείας (υπήρξε μάλιστα και αντιπρόεδρός της) κλπ.

Μαζί με τον Γεννάδιο στο Α γυμνάσιο είχαν διοριστεί  οι: Χορτάκης, Βάφας, Παυλίδης, Ψαράς, αλλά και ο Παπαρρηγόπουλος, όλοι από τους πιο φημισμένους δασκάλους του 19ου αιώνα. Τα μαθήματα που διδάσκονταν στο σχολείο ήταν τα αρχαία ελληνικά, η αριθμητική, η ιστορία, η γεωγραφία, η φυσική ιστορία, τα λατινικά και τα γαλλικά, ενώ τα θρησκευτικά και η καλλιγραφία είχαν ανατεθεί σε εξειδικευμένους καθηγητές.