Το Α' εν Αθήναις Γυμνάσιον

Με τη μεταφορά του στην Αθήνα το Κεντρικό Σχολείο χωρίζεται σε δύο επιμέρους εκπαιδευτικές βαθμίδες, το Ελληνικό Σχολείο, που ήταν τριετές και αντιστοιχούσε στο σημερινό Γυμνάσιο, και το Γυμνάσιο, που ήταν τετραετές και αντιστοιχούσε στο σημερινό Λύκειο. Επίσης, το σχολείο, μετά τη μεταφορά του στην Αθήνα, μετονομάζεται σε Βασιλικό, εφόσον είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο σχολείο της πρωτεύουσας. Για το λόγο αυτό ενισχύεται με σημαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και αναπτύσσεται πολύ, καθώς έρχονται να φοιτήσουν σε αυτό πολλοί μαθητές από την Αθήνα αλλά και από την επαρχία. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το σχολείο δέχεται μόνο μαθητές και όχι μαθήτριες, αφού την εποχή αυτή τα σχολεία είναι αμιγή, αρρένων ή θηλέων. Μετά την έξωση του Όθωνα το σχολείο μετονομάστηκε σε ”Α΄ εν Αθήναις Γυμνάσιον”, ώστε να μη θυμίζει σε τίποτε τον έκπτωτο βασιλιά.