Άγονη προκήρυξη - Πράγα

Την Δευτέρα 20-11-2023 στις 14:00 και στο γραφείο της διεύθυνσης του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, ανοίχτηκαν οι προσφορές για την από 13/11/2023 προκήρυξη με αρ.πρωτ.508 "πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στην Πράγα".

Επειδή καμία από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσε τη βασική προϋπόθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του ταξιδιού (1/3/2024 έως 4/3/2024), η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη σύμφωνα με την πράξη 6η/20-11-2023.

 

Επιλογή πρακτορείου - Πύργος Ηλείας

Σήμερα, Πέμπτη 16-11-2023 στις 12¨05 και στο γραφείο της υποδιεύθυνσης του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, ανοίχτηκαν οι προσφορές για την από 13/11/2023 επαναπροκήρυξη με αρ.πρωτ.503 "πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στον Πύργο Ηλείας".

Δεκτές έγιναν 4 (τέσσερις προσφορές):

1. @tHolidays (110€/μαθητή)

2. Dream life (125€/μαθητή)

3. Olympic travel (138€/μαθητή)

4. mazi travel (94€/μαθητή)

όλα τα υπόλοιπα πληρούνται σε όλες τις προσφορές.

Επιιλέγεται η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και ανατίθεται η εκδρομή στο mazi travel

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...