Επιλογή πρακτορείου - Καλαμάτα

Την Δευτέρα 1-3-2024 και ώρα 14:00 ανοίχτηκαν στο γραφείο της υποδιευθύντριας οι προφορές για την εκδρομή στην Καλαμάτα.

Κατατέθηκαν 3 προσφορές. Με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά (185€/άτομο) επιλέχτηκε το πρακτορείο Happy Days σέμφωνα με την πράξη 26/1-3-2024.

 

Άγονη προκήρυξη - Τρίκαλα

Σήμερα Δευτέρα 26/2/2024, στις 14:00 στο γραφείο της υποδιεύθυνσης ανοίχτηκαν οι προσφορές για τη μετακίνηση μαθητών στα Τρίκαλα σύμφωνα με την α.π. 86/20-02-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσία της διευθύντριας, δύο εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Υπήρξαν τρεις προσοφορές από τα ακόλουθα πρακτορεία:

1. Happy Days Travel

2. Sergiani Travel

3. Vlassopoulos Travel services

Αφού ανοίχτηκαν οι προσφορές διαπιστώθηκε ότι καμία από τις τρεις δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για διαμονή στα Τρίκαλα στις 28 εως 30/3/2024.

Συγκεκριμένα τα δύο πρώτα πρακτορεία κατέθεσαν πρόταση για διαμονή στην πόλη των Τρικάλων με άλλες ημερομηνίες (29 εως 31/3/2024) ενώ το τρίτο κατέθεσε πρόταση για τις ημερομηνίες της πρόσκλησης αλλά με διαμονή στην Καρδίτσα. 

Ως εκ τούτου η διαδικασία κρίθηκε άγονη σύμφωνα με την πράξη 24η/26-2-24 και αποφασίστηκε η επαναπροκύρηξη της μετακίνησης με άλλη ημερομηνία ή/και με άλλο προορισμό. 

 

Επιλογή πρακτορείου - Λεμεσός

Την Δευτέρα 08-1-2024 και ώρα 14:00 ανοίχτηκαν στο γραφείο της διευθύντριας οι προφορές για την εκδρομή στη Λεμεσό.

Κατατέθηκαν 6 προσφορές. Με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά (400€/άτομο) επιλέχτηκε το πρακτορείο Happy Days. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο σύμφωνα με την πράξη 19/8-1-2024 της Διευθύντριας. 

Επαναπροκήρυξη εκδρομής στην Κύπρο

Επαναπροκηρύσσεται με αρ. πρωτ. 601/21-12-23 η εκδρομή μετακίνηση μαθητών στην Κύπρο  σύμφωνα με την πράξη 16η/19-12-2023.

Από τις πέντε προσφορές που κατατέθηκαν με βάση την αρχική προκήρυξη της εκδρομής και ανοίχτηκαν την Τρίτη 19-12-2023 μόνο μία πληρούσε τις προδιαγραφές του τόπου διαμονής (Λευκωσία). Οι υπόλοιπες πρότειναν ως τόπο διαμονής τη Λεμεσό αλλά ήταν κατά πολύ οικονομικότερες. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της εκδρομής με τόπο διαμονής τη Λεμεσό.

 

Επιλογή πρακτορείου - Βερολίνο

Την Τετάρτη 20/12/2023 ανοίχτηκαν οι προφορές για την εκδρομή στο Βερολίνο η οποία επαναπροκηρύχθηκε με αρ. πρωτ. 585 15/12/2023 καθώς η αρχική προκήρυξη με αρ.πρωτ. 562 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής μετακίνησης-εκδρομής στο Βερολίνο" είχε χαρακτηριστεί άγονη σύμφωνα με την πράξη 14η/14-12-2023 καθώς είχε κατατεθεί μία μόνο προσφορά.

Υπήρξε μία μόνο προσφορά η οποία πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Ανάδοχος ορίστηκε το πρακτορείο Travelmood σύμφωνα με την πράξη 17η/20-12-2023.

 

Άγονη προκήρυξη - St Sebastien sur Loire (περιοχή Nantes Γαλλίας)

Την Τρίτη 12/12/2023 έληξε η προθεσμία για υποβολή προσφορών για την από 5/12/2023 προκήρυξη με αρ.πρωτ. 565 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής μετακίνησης-εκδρομής στο St Sebastien sur Loire (περιοχή Nantes Γαλλίας)".

Επειδή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη σύμφωνα με την πράξη 13η/13-12-2023.

Η μετακίνηση επαναπροκηρύχθηκε με αρ. πρωτ. 586 15/12/2023

 

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται για δεύτερη φορά άγονη, καθώς μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της επαναπροκήρυξης δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Άγονη προκήρυξη - Ρώμη

Την Παρασκευή 15/12/2023 έληξε η προθεσμία για υποβολή προσφορών για την από 6/12/2023 προκήρυξη με αρ.πρωτ. 567 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής μετακίνησης-εκδρομής στη Ρώμη".

Επειδή κατατέθηκε μόνο μια προσφορά, η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη σύμφωνα με την πράξη 15η/15-12-2023.

Η μετακίνηση επαναπροκηρύχθηκε με αρ. πρωτ. 587 15/12/2023. 

Άγονη προκήρυξη - Μάλτα

Έληξε η προθεσμία για υποβολή προσφορών για την από 4/12/2023 προκήρυξη με αρ.πρωτ. 561 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής μετακίνησης-εκδρομής στη Μάλτα".

Επειδή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη σύμφωνα με την πράξη 11η/11-12-2023.

 

Άγονη προκήρυξη - Πράγα

Την Δευτέρα 20-11-2023 στις 14:00 και στο γραφείο της διεύθυνσης του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, ανοίχτηκαν οι προσφορές για την από 13/11/2023 προκήρυξη με αρ.πρωτ.508 "πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στην Πράγα".

Επειδή καμία από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσε τη βασική προϋπόθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του ταξιδιού (1/3/2024 έως 4/3/2024), η διαδικασία χαρακτηρίζεται άγονη σύμφωνα με την πράξη 6η/20-11-2023.

 

Επιλογή πρακτορείου - Πύργος Ηλείας

Σήμερα, Πέμπτη 16-11-2023 στις 12¨05 και στο γραφείο της υποδιεύθυνσης του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, ανοίχτηκαν οι προσφορές για την από 13/11/2023 επαναπροκήρυξη με αρ.πρωτ.503 "πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για μετακίνηση στον Πύργο Ηλείας".

Δεκτές έγιναν 4 (τέσσερις προσφορές):

1. @tHolidays (110€/μαθητή)

2. Dream life (125€/μαθητή)

3. Olympic travel (138€/μαθητή)

4. mazi travel (94€/μαθητή)

όλα τα υπόλοιπα πληρούνται σε όλες τις προσφορές.

Επιιλέγεται η οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και ανατίθεται η εκδρομή στο mazi travel

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...