Τελευταία Νέα

  • Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την εγγραφή στη Β και τη Γ Γυμνασίου της σχολικής χρονιάς 2018-19. Τα  αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.
  • Αυτοαξιόλογηση του Σχολείου


    Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι εκθέσεις αποτίμησης των δεικτών ποιότητας που χρησιμοποιήσαμε αναρτήθηκαν και μπορείτε να τις δείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο. 
  • Ο Αγιασμός για το νό σχολικό έτοος θα γίνει την Τρίτη στις 9:15 π.μ. Αμέσως μετά οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παραλάβουν τα βιβλία για τη νέα σχολική χρονιά  και στη συνέχεια οι μαητές και οι μαθήτριες της Α γυμνασίου θα γράψουν το διαγνωστικό test των Αγγλικών προκειμένου να γίνει η κατανομή τους σε τμήματα.
  • Εισαγωγή στην Β και στη Γ Γυμνασίου.
  • Αυτοαξιόλογηση του Σχολείου
  • Αγιασμός 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΙΣΥΦΟΣ

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...