Ανέκαθεν τα σχολεία στήριζαν τη λειτουργία τους στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους. Αυτοί είναι που καλούνται να διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα μέσα στην τάξη, αλλά και σε όλο τον οργανισμό, να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους, να τους βοηθήσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους, να τους ανοίξουν δρόμους.

Το έργο είναι πολύπλοκο και ως εκ τούτου ενδιαφέρον. Η στελέχωση του σχολείου με διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, η οργάνωσή του, η κτιριακή του υποδομή, ο εξοπλισμός του σε εποπτικά μέσα και σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, ο διαρκής εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του, συνεισφέρουν καθοριστικά στο εκπαιδευτικό έργο.

Από μόνος του ο εξοπλισμός, όσο πλήρης και πολυτελής και αν είναι, δεν αρκεί για να φτιάξουμε ένα καλό σχολείο. Ωστόσο, απουσία εκπαιδευτικών εργαλείων και οι ελλείψεις σε υποδομές, μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στο έργο του σχολείου και να ακυρώσουν επίπονες και επίμονες προσπάθειες. Και αυτό είναι πάντα άδικο.

Στο σχολείο μας, εκτός από τη διαρκή προσπάθεια να βελτιωνόμαστε οι ίδιοι, αναζητούμε τρόπους για να αναπτύσσουμε τις υποδομές μας και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Στην προσπάθεια αυτή αναζητούμε στήριξη από φορείς, ιδρύματα και ιδιώτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι το να υποστηρίζει κάποιος τις εκπαιδευτικές δράσεις ενός σχολείου, παράγει τελικά ένα όφελος το οποίο καρπώνεται όλη η κοινωνία και άρα σε τελική ανάλυση επιστρέφει στον υποστηρικτή.

Ευχαριστούμε λοιπόν ολόθερμα όλους όσοι μας υποστήριξαν μέχρι τώρα και ευχόμαστε ο κατάλογος αυτός συνεχώς να αυξάνεται.

 

Ίδρυμα Νιάρχου

Το Ίδρυμα Νιάρχου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί με στόχο την προσφορά εξοπλισμού σε σχολεία, προσέφερε στο σχολείο μας 6 πλήρη συστήματα διαδραστικού πίνακα.Πλέον,  σε όλες τις αίθουσες διαδασκαλίας, αλλά και στα εργαστήρια, υπάρχει εγκατεστημένο ένα σύστημα αποτελούμενο από υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα  και σύνδεση σε τοππικό και σε εξωτερικό δίκτυο, επιτρέποντας την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας. Ευχαριστούμε θερμά. 

Talent

Ευχαριστούμε την εταιρία πληροφορικής Talent SA για την φιλοξενία του περιεχομένου της ηλεκτρονικής τάξης του σχολείου μας στους server της.

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον εκδοτικό οίκο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ για την προσφορά μεγάλου αριθμού βιβλίων για το Χριστουγεννιατικό Παζάρι του σχοελίου μας καθώς και για να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη  μας. Ελπίζουμε να έχουμε τη συμπαράσταση του και στο μέλλον.

Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον εκδοτικό οίκο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ για την προσφορά των τίλων που ζητήσαμε προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη οτυ σχολείου μας. Ελπίζουμε να έχουμε τη συμπαράσταση του και στο μέλλον.

Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ

Ευχαριστούμε θερμά τον εκδοτικό οίκο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ για την προσφορά των  βιβλίων που ζητήσαμε προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη  μας. Ελπίζουμε να έχουμε τη συμπαράσταση του και στο μέλλον.