Οι στόχοι της Περιγραφικής Αξιολόγησης

Με την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης επιδιώκουμε πολλαπλούς στόχους:

  • Να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αντιληφθούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, να αναπτύξουν τα πρώτα και να αντιμετωπίσουν τα δεύτερα.
  • Να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών μας.
  • Να αποτυπώσουμε και να προσδιορίσουμε επακριβώς τους διδακτικούς τους στόχους και να συσχετίσουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των μαθητών με αυτούς.
  • Να διευκολύνουμε τη διαμόρφωση ενιαίας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας αφού τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια που αποτυπώνονται στα φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης κάθε μαθήματος, θα χρησιμοποιούνται από όλους τους εκαπδιευτικούς που διδάσκουν το μάθημα.
  • Να δώσουμε ακριβές και σαφές περιεχόμενο σε όλους τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των μαθητών.
  • Να αντιμετωπίσουμε την πίεση που υφίστανται τόσο οι καθηγητές όσο και μαθητές από την κοινωνική απαίτηση για υψηλούς βαθμούς με οποιοδήποτε κόστος
  • Να απελευθερώσουμε το εκπαιδευτικό έργο και κατ’ επέκταση το σχολείο από το ρόλο του μηχανισμού επιλογής

oloi

Η ανάπτυξη των φύλλων Περιγραφικής Αξιολόγησης

teamΣτην ανάπτυξη και διαμόρφωση των φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης ενεπλάκησαν όλοι οι διδάσκοντες τα δύο γνωστικά αντικείμενα, μέσα από σχετικές συνεδριάσεις. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν από τη διατύπωση των γενικών στόχων του σχολείου και κατέληξαν στη διατύπωση των ειδικών κριτηρίων κατά μάθημα. Η προσπάθεια αναδιατυπώσεων και αλλαγών  θα συνεχιστεί  για αρκετό χρονικό διάστημα, διότι διαρκώς θα ενσωματώνουμε παρατηρήσεις τόσο δικές μας όσο και των μαθητών και των γονέων τους, ενώ παράλληλα πρέπει διαρκώς τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι σε αντιστοιχία με τους διδακτικούς μας στόχους οι οποίοι προφανώς δεν μπορεί να είναι στατικοί.

Ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης που να είναι λειτουργικά για τους μαθητές και τους γονείς, με αποτέλεσμα να μη δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη χρήση επιστημονικά ακριβούς ορολογίας. Επίσης, για διευκόλυνση της διαδικασίας, επιλέξαμε οι διατυπώσεις των γενικών και των ειδικών κριτηρίων να καλύπτουν και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Έτσι δεν επικεντρωθήκαμε καθόλου στο ποια κεφάλαια διδάσκονται σε κάθε τάξη και στα συγκεκριμένα ειδικά θέματα που περιλαμβάνουν αυτά, αλλά επιλέξαμε να διατυπώσουμε τα κριτήρια και τους χαρακτηρισμούς επικεντρωνόμενοι στις δεξιότητες και στις θεμελειακές γμώσεις τις οποίες συναντάμε σε όλα τα χρόνια του Γυμνασίου

Ο επόμενος στόχος μας είναι η πολύ ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών μέσω της αυτοαξιολόγησής τους ώστε να αποκτήσουν και αυτoί ξεκάθαρη εικόνα πάνω στο τι διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε, καθώς και η κατοχύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας στη συνείδηση των καθηγητών, ώστε να συνδεθεί και με τη βαθμολογία που θα συνεχίσουν να δίνουν. Πεποίθησή μας πάντως είναι ότι παρά τον σημαντικό κόπο που χρειάστηκε να καταβάλουμε για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη προσπάθεια, ήταν μία καλή επιλογή και ότι τελικά ο κόπος αυτό θα αποσβεστεί.

Μπορείτε να δείτε την παρούσα εκδοχή των φύλλων περιγραφικής αξιολόγησης για το μάθημα της Γλώσσας και το μάθημα των Μαθηματικών

Το site μας για την ΠΛΑΚΑ

Πρωτότυπες Διδακτικές Προτάσεις

Έχουμε μια ιδέα: πάμε... Αθήνα

Καλό και το σχολείο αλλά...