Το Νομικό Πλαίσιο για τις απουσίες

1. Οι απουσίες υπολογίζονται κάθε διδακτική ώρα, δηλαδή αν κάποιος απουσιάσει μία ημέρα κατά την οποία έχει έξι ώρες μάθημα, παίρνει έξι απουσίες. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν την ημέρα αυτή το τμήμα δεν κάνει μάθημα αλλά υπάρχει κάποια εκδήλωση (μορφωτική επίσκεψη, γιορτή κλπ).
2. Οι απουσίες, με βάση την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/23-1-18 παύουν να   διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Κατά συνέπεια η διαιδκασία δικαιολόγησης πλέον καταργείται. 
3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται ο χαρακτηρισμός της φοίτησης ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών που έχει πραγματοποιήσει o μαθητής. Συγκεκριμένα η φοίτηση είναι:

επαρκής, οπότε συμμετέχει κανονικά στις εξετάσεις του Ιουνίου, αν έχει μέχρι 114 απουσίες.
ανεπαρκής, οπότε την επόμενη σχολική χρονιά παρακολουθεί την ίδια τάξη (ακόμα και αν φοιτά στην τρίτη γυμνασίου), αν έχει περισσότερες από 114 απουσίες.

4. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια  αντιμετωπίσει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα το οποίο απαιτήσει μεγάλο διάστημα ανάρρωσης, είναι δυνατόν να μην προσμετρηθούν απουσίες για διάστημα το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 20 ημέρες. 

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 το οποίο είναι και το πρώτο έτος εφαρμογής των νέων μέτρων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής η φοίτηση μαθητή ή μαθήτριας αν ισχύουν όλα τα παρακάτω

  • Έχουν προσκομιστεί διακιολογητικά ασθενείας από γιατρό ή νοσοκομείο για τις παραπάνω από 114 απουσίες
  • Ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, όπως αυτός προκύπτει ως το άθροισμα των ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομενών μαθημάτων, είναι πλήρες 15.
  • Δεν έχει γίνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που περιγράφεται στο σημείο 4. 

Για να δείτε το ΦΕΚ πιέστε εδώ.