TESTΜε το Προεδρικό διάταγμα 126/11-11-16, τροποποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών στο Γυμνάσιο. Ο στόχος ήταν να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών στην ουσία της εκπαιδευτικής πράξης και όχι στην αξιολόγηση ως αυτοσκοπό. Το διδακτικό έτος πλέον είναι χωρισμένο σε δύο τετράμηνα, με το πρώτο να διαρκεί από τις 11/9 έως τις 20/1 και το δεύτερο από τις 21/1 έως τις 31/5.

Αμέσως μετά ακολουθεί η διαδικασία των γραπτών προαγωγικών (για την Α και τη Β Γυμνασίου) ή απολυτηρίων (για τη Γ Γυμνασίου) εξετάσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για τους μαθητές που δεν θα επιτύχουν την προαγωγή ή την απόλυση, θα οργανώνεται εντατικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και θα συμμετέχουν στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Τα μαθήματα του Γυμνασίου είναι ταξινομημένα σε τρεις ομάδες, για κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Οι ομάδες είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική                                   Λογοτεχνία), 2. Μαθηματικά, 3. Φυσική 4. Ιστορία.

ΟΜΑΔΑ Β: 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά                       Κείμενα από Μετάφραση), 2. Χημεία, 3. Βιολογία, 4. Γεωλογία-Γεωγραφία, 5. Κοινωνική και                 Πολιτική Αγωγή, 6. Θρησκευτικά, 7. Αγγλικά, 8. Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή                           Οικονομία.

ΟΜΑΔΑ Γ: 1. Τεχνολογία - Πληροφορική, 2. Μουσική -Καλλιτεχνικά 3. Φυσική Αγωγή και στο δικό μας                σχολείο το Project της Β και της Γ Γυμνασίου.

Το πλαίσιο της αξιολόγησης

test

 

Η αξιολόγηση στο σχολείο είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία κυρίως αποσκοπεί στην αποτίμηση της ακαδημαϊκής πορείας των μαθητριών και των μαθητών και δευτερευόντως στην πιστοποίηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Το ζητούμενο πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των αδυναμιών των μαθητών ώστε να τις θεραπεύσουμε και των ισχυρών τους σημείων, ώστε να τα ενισχύσουμε. Για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει και που απαντά, η συνεργασία με τους συμμαθητές), η συνέπεια, η επιμέλεια, η ποιότητα των εργασιών κλπ. Επίσης, για τα μαθήματα των ομάδων Α και Β, προβλέπονται, κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων, ωριαίες και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (test), οι οποίες επίσης προσμετρώνται για την αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, για τα μεν μαθήματα της Α ομάδας, προβλέπεται ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο για το πρώτο τετράμηνο, ενώ για τα μαθήματα της Β ομάδας  προβλέπεται μία ωριαία δοκιμασία για το Α τετράμηνο και μία για το Β, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια ομαδική ή ατομική εργασία.

Μορφή των εξετάσεων του Ιουνίου

graptoΓραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις τον Ιούνιο γίνονται μόνο στα τέσσερα μαθήματα της Ομάδας Α. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. H εξεταστέα ύλη  είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι λιγότερη από τη μισή διδακτέα ύλη (διδακτέα είναι η ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί από το αναλυτικό πρόγραμμα). Τα θέματα είναι κοινά για όλη την τάξη, ορίζονται δε από επιτροπή που αποτελείται από όλους τους καθηγητές που δίδαξαν το μάθημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το διευθυντή του σχολείου. Επιτρέπεται να υπάρχουν χωριστά θέματα για κάποιο τμήμα, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς. Σε κάθε μάθημα τα θέματα πρέπει να είναι τέτοια ώστε “να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό σχετικό με το αντικείμενο στο οποίο εξετάζεται”.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οργανώνεται πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για όσους μαθητές απέτυχαν να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή να απολυθούν από τη Γ τάξη και στη συνέχεια επανεξετάζονται σε επαναληπτική εξεταστική περίοδο, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οι μαθητές που έχουν αποτύχει σε μαθήματα της ομάδας Α επανεξετάζονται τόσο γραπτά όσο και προφορικά, ενώ όσοι έχουν αποτύχει στα υπόλοιπα μαθήματα επανεξετάζονται μόνο προφορικά. Η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, και στις δύο περιόδους, σε κάθε μάθημα διαρκεί 2 ώρες, εκτός από το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, του οποίου οι δύο κλάδοι (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Η μορφή των εξετάσεων κατά μάθημα έχει ως εξής:

Εξεταστέα Ύλη και Πρόγραμμα για τις Ανακεφαλαιωτικές Εξετάσεις του 2019

Μπορείτε να δείτε την εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα για όλες τις τάξεις του γυμνασίου πατώντας  πάνω στον τίτλο του μαθήματος σε κάθε τάξη.

Τάξη Α Τάξη Β  Τάξη Γ
Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική Λογοτεχνία Γλωσσική Διδασκαλία
Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία Ιστορία Ιστορία
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Φυσική

Φυσική

Φυσική

 Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων πιέστε εδώ